cam pump

GORFFENNU CONTRACT

Cam olaf cylch bywyd contract yw’r gorffennu – sicrhau terfyn trefnus a glan i’r contract. Mae hyn yn cynnwys, cymryd mantais o’r cyfleoedd drwy gyfrwng rheoli perthynas effeithiol ȃ’r cwsmer, a delio’n effeithiol ag unrhyw faterion, hawliadau ac unrhyw rwymedigaethau sy’n weddill.
Dull rhagweithiol

Yn achos nifer o gontractau, fe fydd rhwymedigaethau sy’n parhau mewn perthynas ȃ chyfrinachedd a storio dogfennau. Gall cwblhau contract gynnwys, terfynu trwyddedau a dychwelyd gwybodaeth gyfrinachol.

Mae gorffennu contract hefyd yn rhoi’r cyfle i ddysgu gwersi drwy edrych yn ôl dros yr hyn fu’n llwyddiannus – a’r pethau na fu mor llwyddiannus – gan gynnwys cyfle i wneud y mwyaf o’r gwersi a ddysgwyd.

Gallwn ddarparu cefnogaeth, hyfforddiant a chyngor yn y prif feysydd allweddol isod…

Anarferiant

Rheoli Anarferiant

Gwersi

Adnabod, nodi ac adolygu gwersi a ddysgwyd

Hawliau

Rheoli Hawliau a Gwarant

Galw yn Ôl

Rheoli Galw Cynnyrch yn Ôl

Cyfathrebu

Strategaethau Parhaus ar gyfer Cyfathrebu ȃ Chwsmeriaid

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Cofrestrwch isod a chewch ddiweddariadau, newyddion, ac awgrymiadau a chynghorion defnyddiol yngyhylch popeth i’w wneud ȃ chontractio masnachol.

Ein Mewnwelediadau