GET IN TOUCH

CYSYLLTWCH Ȃ NI

Rydym yma i helpu’ch busnes i dyfu a ffynnu

Rydym yma i’ch helpu chi i lywio’ch hun drwy’r bydoedd Masnachol a Chontractio, boed hynny drwy baratoi ac adolygu dogfennaeth, darparu gwasanaethau ymgynghori neu gynnig hyfforddiant. Rydym yn teilwra’n gwaith i’ch busnes a’ch anghenion chi. Drwy ddod i ddeall, yn y lle cyntaf, beth rydych chi’n ei gynnig i’r farchnad, yn ogystal ȃ’ch strategaeth, gallwn ddarparu prosesau a hyfforddiant sy’n fwy effeithiol. Ein nod yw galluogi’ch busnes i dyfu, drwy roi’r gefnogaeth rydych chi ei hangen i chi, mewn modd fforddiadwy.