Rådene, opplæringen og verktøyene du trenger for å effektivt håndtere og forhandle kontrakter.

Effektiv kommersiell kontraktstyring innebærer å forstå en kontrakt i hele sin kommersielle sammenheng og på tvers alle ledd i kontrakts prosessen, fra utvikling av nye produkter og tjenester, forhandlingsstrategier, kontrakt inngåelse og oppfyllelse av kontraktsforpliktelser. Vi kan bistå med opplæring og verktøy som kan hjelpe med forhandling av kontraktsvilkår og håndtering av kontrakts risikoer i hele kontraktens livssyklus med våre fem trinns rammeverk.

TRINN 1

KONSEPTUALISIERING

Hvordan å introdusere et produkt eller en tjeneste på markedet. Nøkkelen til vellykket kommersialisering av et produkt eller en tjeneste, er å forstå produktet og dets marked.

TRINN 2

HVORDAN Å VINNE KONTRAKTER

Skrive et business case, forstå kundenes krav, utforme bud og forberede kontraktsforhandlinger.

TRINN 3

KONTRAKTSINNGÅELSE

Forhandle og etablere kontrakts vilkårene.

TRINN 4

KONTRAKTSOPPFØLGING

Oppfyllelse av kontraktsforpliktelser og håndtering av risikoer.

TRINN 5

AVSLUTNING AV KONTRAKTEN

Håndtering av løpende forpliktelser.

Målet vårt er å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å utvikle de kommersielle ferdighetene de trenger foreffektivtå forhandle og administrere kontrakter.

Større og mer etablerte virksomheter har ofte egne interne kontrakts eksperter, jurister og rådgivere som kan bistå med kontrakts prosessen. Ny etablert samt små og mellomstore bedrifter har begrensede ressurser og tilgang til eksperthjelp. 

Vi kan bidra til å lukke dette gapet ved å tilby skreddersydd opplæring og ressurser for mindre virksomheter for å hjelpe med å utvikle intern kompetanse. Vi kan hjelpe deg med å gjenkjenne og håndtere kontraktsmessige risikoer mer effektivt og redusere eksterne utgifter til eksperter. Vi kan hjelpe deg med å gjenkjenne og håndtere kontraktsmessige risikoer mer effektivt og redusere eksterne utgifter til eksperter.

Aktuelt