Ystyriaethau wrth ddrafftio Cynigiad neu Gais

Cynyddu tebygolrwydd cais o lwyddo: rhai ystyriaethau… Y cynigwyr sy’n cael llwyddiant, yw’r rhai sy’n deall y cyd-destun y tu ôl i’r hyn y gofynnir amdano yn y cynigiad; maent yn gallu deall y cwsmer ac adnabod eu ‘pwyntiau llosg’ – dyma’r materion llosg sy’n berthnasol i’r cwsmer dan sylw (materion strategaethol, gweithredol neu ariannol) […]